Hazenkamp + Glasvezel = Glazenkamp

Stichting Glazenkamp heeft er voor gezorgd dat voor 2940 woningen in en rond de Nijmeegse woonwijk Hazenkamp een breedbandnetwerk is aangelegd in de vorm van glasvezel-tot-aan-het-huis. Medio 2018 heeft 73,3% van de bewoners in de wijk een abonnement bij één van de glasvezelproviders die actief zijn op het glasvezelnetwerk.

Stichting Glazenkamp wordt geheel gedragen door wijkbewoners. Omdat glasvezelkabels meestal in de bekende mantelbuizen worden aangelegd, zeggen we ook wel dat de Hazenkampbewoners baas in eigen buis willen zijn.

Handig in Hazenkamp

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen als senior. Het is de wens van de meeste mensen en een streven van de overheid. Veilig, comfortabel, met oude contacten en zo zelfstandig mogelijk. Geheugenproblemen en beginnende dementie kunnen dit gaan beperken. Gelukkig zijn er tal van hulpmiddelen om de gevolgen gedeeltelijk op te vangen.

Lees meer

Migratie door Telfort verloopt nog niet vlekkeloos

Telfort stopt, zoals veel providers, met het aanbieden van de analoge tv en radio. Inmiddels zijn de eerste ervaringen met de migratie opgedaan.

Lees meer

Tariefvergelijking glasvezelproviders in Glazenkamp

Stichting Glazenkamp heeft een vergelijking gemaakt van de tarieven van verschillende dienstenpakketten bij een aantal glasvezelproviders. De vergelijking is gemaakt op basis van wat de providers begin oktober 2018 op hun websites hebben gepubliceerd. De vergelijking is alleen van toepassing op nieuwe abonnementen. Glazenkamp heeft de gegevens met zorg verzameld, maar kan niet instaan voor de correctheid van de gegevens en de correcte interpretatie van de websites. Bij gebrek aan informatie daarover kan Glazenkamp ook geen vergelijkend oordeel geven over de kwaliteit van de geleverde diensten. De samenstelling van de pakketten verschilt verder in de details. Voor een zorgvuldige keuze van een provider is het daarom nodig de websites zelf te bestuderen.

De gepresenteerde vergelijking dient om Glazenkamp-deelnemers een globaal beeld te geven van de pakketten en tarieven die providers op het Glazenkamp netwerk bieden.

Glazenkampers krijgen jaarlijkse compensatiekorting

Registratie als deelnemer nodig

Alle glasvezelgebruikers in de wijken Hazenkamp en Park Heijendaal hebben recht op een jaarlijkse extra korting. Stichting Glazenkamp keert deze compensatiekorting uit. Hij komt voort uit bij de start van het netwerk gemaakte afspraken met de netwerkeigenaar en heeft geen invloed op het tarief dat je als deelnemer bij je provider betaalt. Wie wil meedoen met de kortingsrondes in de komende jaren moet op 31 december in het Glazenkampgebied wonen (zie onderstaand kaartje) en daar een abonnement hebben bij een glasvezelprovider, welke maakt niet uit. Daarnaast moet hij uiterlijk 31 december geregistreerd staan als deelnemer van Glazenkamp.
Lees meer

Vanaf mei 2015 hanteert Glazenkamp een nieuwe deelnemersadministratie. Wanneer je je sindsdien niet hebt aangemeld, kun je je alsnog registreren als deelnemer. Deelnemers zonder internet kunnen hulp vragen bij het registreren via onze voicemailservice (024-8900067) of op zaterdag tussen 11.00 en 13.00 binnenlopen bij het Glazenkamp Honk (Basisschool NSV2, Lamastraat 67).

Bereik Glazenkamp

Zie ook het volledige overzicht.

Verificatie van je registratie

Heb je een brief ontvangen van Glazenkamp met het verzoek om je registratiegegevens te laten verifiëren met behulp van je persoonlijke verificatiecode? Dan kun je dat hier doen.

Registreer je als deelnemer

Woon je in het Glazenkampgebied en heb je daar een glasvezelabonnement bij een provider? Registreer je dan hier gratis als deelnemer van Glazenkamp. Je profiteert dan mee van de compensatiekorting, ontvangt onze info en kunt gebruik maken van onze ondersteuning. Als je overweegt glasvezel te gaan gebruiken, kun je je hier registreren als belangstellende.

Wil je een wijziging aanbrengen in je registratiegegevens? Stuur dan een e-mail naar info@glazenkamp.nl met vermelding van je naam en adres en de wijziging die je aan wenst te brengen.


De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.