Handig in Hazenkamp

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen als senior. Het is de wens van de meeste mensen en een streven van de overheid. Veilig, comfortabel, met oude contacten en zo zelfstandig mogelijk. Geheugenproblemen en beginnende dementie kunnen dit gaan beperken. Gelukkig zijn er tal van hulpmiddelen om de gevolgen gedeeltelijk op te vangen.
De Werkgroep Nieuwe Toepassingen van Glazenkamp heeft daarom het project ‘Handig in Hazenkamp’ opgezet. Kerndoel: uitproberen welke technische hulpmiddelen mogelijk geschikt zijn om aan te bieden aan mensen in de wijk die last hebben van toenemende vergeetachtigheid en/of een verminderd oriëntatievermogen. Ondersteund door getrainde vrijwilligers kunnen zij in het project ervaring opdoen. Eerst in een pilot met door Glazenkamp aangeschafte en uitgeleende apparatuur en/of een door Glazenkamp betaald abonnement op een dienst. Later mogelijk via een blijvende voorziening, bijvoorbeeld een uitleencentrum in de wijk. De gemeente ondersteunt het project, zorgverleners en welzijnswerkers uit de wijk zijn geïnformeerd en kunnen u doorverwijzen als u in aanmerking komt.
Heeft u belangstelling voor dit project? Op 5 februari 2019 van 14.30 tot 16.30 is er in de Goffertboerderij in Nijmegen een voorlichtingsbijeenkomst voor belangstellende wijkbewoners, mensen uit hun directe omgeving en mantelzorgers.

 

Technische hulpmiddelen uitproberen met steun van Glazenkamp

Het is moeilijk om zelf het hulpmiddel te vinden dat het beste past bij uw behoefte. In het project kiest u thuis een proefapparaat, samen met een bekende of mantelzorger en met hulp van een vrijwilliger van Glazenkamp. Dat kunt u een tijd lang uitproberen. De vrijwilliger bekijkt met u, welke oefening of ondersteuning u nodig heeft om het te kunnen gebruiken en helpt u zo nodig bij het leren. Zo kunt u een hulpmiddel uitproberen zonder risico van een verkeerd gekocht apparaat of een maar gedeeltelijk gebruikt jaarabonnement. Na de proefperiode volgt een evaluatie met de betrokkenen. Daarna wordt beslist over een vervolg van het project.
In de pilot worden de apparatuur en de diensten (bijvoorbeeld een abonnement) in bruikleen gegeven. Na de pilot zal de vrijwilliger u eventueel nog ondersteunen bij het zelf aanschaffen van een hulpmiddel of een abonnement op een dienst.
Zie ook een voorlichtingsfilmpje over een vergelijkbaar project dat als pilot is uitgevoerd in Rheden.

Voorbeelden van aangeboden hulpmiddelen

- Automatische vloerverlichting
- Ouderentablet
- Don’t forget it (geheugensteun)
- Datumklok
- Wuzzie alert GPS-horloge
- Seniorentelefoon
- Deurbelcamera

Deelnemende organisaties

Het project wordt uitgevoerd door getrainde vrijwilligers van Glazenkamp en ondersteund door professionals.
Stichting Glazenkamp faciliteert het project door het aanvragen van fondsen, de aanschaf van de proefapparatuur en berichtgeving in de wijk. Glazenkamp is eindverantwoordelijk voor het project.
De Werkgroep Nieuwe Toepassingen van Glazenkamp
levert de projectleider, zorgt voor genoeg vrijwilligers en verzorgt een deel van de organisatie. Bij een positieve uitkomst van de pilot zal de werkgroep zich inzetten om het project op reguliere basis voort te zetten, meer onafhankelijk van Glazenkamp.
K&E Advies heeft ervaring met vergelijkbare projecten en levert op professionele basis adviezen, verzorgt bijeenkomsten en vrijwilligerstrainingen en onderhoudt contacten met organisaties.
Het HAN Lectoraat Innovatie in de Care evalueert de pilot en adviseert over een mogelijk vervolg.
Dementienet Nijmegen Hazenkamp (samenwerkingsverband van o.a. thuiszorgorganisaties en gezondheidscentrum) is geïnformeerd en ondersteunt het project, onder meer door wijkbewoners die in aanmerking komen toe te leiden.
Gemeente Nijmegen ondersteunt het project en legt verbindingen.
Stichting RCOAK ondersteunt het project financieel.

Aanmelding en vragen

Voor het project komen mensen uit het Glazenkampgebied (wijken Hazenkamp en Park Heijendaal) in aanmerking die last hebben van toenemende geheugenproblemen, een verminderd oriëntatievermogen of beginnende dementie.
Voor de voorlichtingsbijeenkomst op 5 februari 2019 van 14:30 tot 16:30 in de Goffertboerderij (Goffertweg 17, 6532 AA, Nijmegen) kunt u zich aanmelden via info@glazenkamp.nl.
Vanaf 12 januari bent u met uw vragen over ‘Handig in Hazenkamp’, ICT-problemen en glasvezel ook welkom op het Glazenkamp Honk, elke zaterdag van 11.00 tot 13.00, Basisschool NSV2, Lamastraat 67.

 De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.